2008: SSNY i Burma

I 2008 gikk overskuddet fra salget til organisasjonen SSSNY i Burma. I over 40 år har Burma vært styrt av et militærregime, og har blitt ødelagt av borgerkrig og konflikter. SSSNY er en skole for flyktninger fra staten Shan, og målet til skolen er å utdanne ungdom til å ta en aktiv del i kampen for demokrati, menneskerettigheter og likestilling mellom kjønn i Burma. Initiativtaker og leder for SSSNY er menneskerettighetsforkjemper Charm Tong, som vant Studentenes Fredspris i 2007. Overskuddet i 2008 var på NOK 65.000,-. Les mer om SSSNY