2010: Jamdaha i India

I 2010 går overskuddet fra salget til Jamdaha landsbyprosjekt. Prosjektet jobber for å bedre levevilkårene for innbyggerne i landsbyen Jamdaha i staten Bihar i Nordøst-India. Levestandarden for befolkningen i Bihar er langt lavere enn i andre stater i India, og analfabetisme er utbredt. Jamdaha landsbyprosjekt driver matdistribusjon, utvikling av lokalt landbruk, restaurering av bygninger, tilrettelegging for bruk av solenergi til matlaging og elektrisitet, og utdanning for barn og ungdom i Jamdaha.